Privacy

Hieronder kan je onze privacyverklaring vinden. Dit is een wettelijke verplichting en is nogal overweldigend en uitgebreid. Daarom geef ik eerst even een samenvatting:

  1. Wij houden alleen je naam en emailadres bij als je je inschrijft op de nieuwsbrief, zodra je je uitschrijft bewaren wij die gegevens niet meer.
  2. Doe je mee aan een winactie? Dan wordt je naam bijgehouden tot de prijs door de winnaar opgeëist is. De adresgegevens die de winnaar aan ons doorgeeft, worden bijgehouden tot 2 weken na de verzending of tot wij een bevestiging hebben gekregen dat het pakje met de prijs aangekomen is.
  3. Als je reageert op een artikel worden je voornaam, achternaam en emailadres die je opgegeven hebt, bewaard.
  4. Wij verkopen of delen jouw gegevens absoluut niet. Wel maken wij, zoals de meeste sites, gebruik van Google Analytics om onze site te verbeteren. Hier worden wel bepaalde gegevens bewaard maar om dit tot een minimum te beperken zijn alle IP adressen
  5. In mijn URL zie je httpS staan. Dit betekent dat de gegevens die je aan ons doorgeeft, via een beveiligde verbinding gaan.

 

Hier komt dan de officiële verklaring:

Goddess in a Box Goddess in a Box, gevestigd aan (op aanvraag), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.goddessinabox.be
goddessinabox@telenet.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Goddess in a Box verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Goddess in a Box verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via goddessinabox@telenet.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Goddess in a Box verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Goddess in a Box analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Goddess in a Box bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Goddess in a Box verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Goddess in a Box blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Goddess in a Box gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Goddess in a Box en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar goddessinabox@telenet.be.

Goddess in a Box wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Deze verklaring is zo zorgvuldig mogelijk opgemaakt met behulp van de privacystatement-generator van veiliginternetten.nl en ik hoop dat deze volledig genoeg is om in orde te zijn met de AVG. Goddess in a Box neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via goddessinabox@telenet.be